Online objednávka o uskutočnení akcie v KC SAV Smolenice uzatvorená v zmysle zákona 18/1996 Z. z. o cenách.

Prosím, vyplňte záväznú objednávku, ktorá zároveň slúži ako DOHODA:

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 35
Organizačná zložka Kongresové centrum SAV, Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
tel.: +421335963224
email: prevadzka.kc@savba.sk
IČO: 00398144
DIČ: 2020894843

STORNO POPLATKY:

1. Za zrušenie objednávky v lehote nad 31 dní pred poriadanou akciou sa storno poplatok neúčtuje.

2. Za zrušenie objednávky v lehote 15 – 30 dní sa účtuje poplatok 25% z ceny kalkulácie

3. Za zrušenie objednávky v lehote od 8 – 15 dní sa účtuje poplatok 50% z ceny kalkulácie

4. Za zrušenie objednávky v lehote do 7 dní sa účtuje poplatok 75% z ceny kalkulácie

5. Za zrušenie objednávky v deň podujatia sa účtuje 100% z ceny kalkulácie

Riaditeľ organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s §2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno kontaktnej osoby
Uveďte, prosím, o akú akcie máte záujem (firemná akcie, kongresová akcia, rodinná oslava, svadba a pod.).
Prenájom miestnosti v interiéri zámku, treba vybrať (zakliknúť)
Prenájom väčších priestorov, exteriér zámku, treba vybrať (zakliknúť)
Ubytovanie
K sume za ubytovanie bude naúčtovaná suma 0,50€ osoba/noc ako daň za pobyt
Strava
V špeciálnych požiadavkách treba upresniť, čím budete začínať a čím končiť svoj pobyt (raňajkami, obedom, večerou)
Uveďte, či máte záujem o coffebreak, jedlo v neskorých hodinách a pod.
Ďalšie požiadavky
Za každú začatú hodinu obsluhy po 21:00 je účtovaných 30€/hod.
Celkovú cenovú ponuku Vám zašleme po dohodnutí všetkých podrobností akcie. Budeme Vás kontaktovať!

Adresa

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice
Slovenská republika

IČO 00398144
DIČ 2020894843

© KC SAV Smolenice