Skip to main content

Online objednávka o uskutočnení akcie v KC SAV Smolenice uzatvorená v zmysle zákona 18/1996 Z. z. o cenách.

Prosím, vyplňte záväznú objednávku, ktorá zároveň slúži ako DOHODA:

Dodávateľ: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 35
Organizačná zložka Kongresové centrum SAV, Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
tel.: +421335963224
email: prevadzka.kc@savba.sk
IČO: 00398144
DIČ: 2020894843

STORNO POPLATKY:

1. Za zrušenie objednávky v lehote nad 31 dní pred poriadanou akciou sa storno poplatok neúčtuje.

2. Za zrušenie objednávky v lehote 15 – 30 dní sa účtuje poplatok 25% z ceny kalkulácie

3. Za zrušenie objednávky v lehote od 8 – 15 dní sa účtuje poplatok 50% z ceny kalkulácie

4. Za zrušenie objednávky v lehote do 7 dní sa účtuje poplatok 75% z ceny kalkulácie

5. Za zrušenie objednávky v deň podujatia sa účtuje 100% z ceny kalkulácie

Riaditeľ organizácie je oprávnený v mimoriadne odôvodnených prípadoch, najmä s ohľadom na celospoločenský, resp. celoakademický význam akcie, s prípadným medzinárodným dosahom a pod. , stanoviť všetky druhy cien uvedených v tomto cenníku odchylne, a to na základe dohody a najmä v súlade s §2 a 3 zák. č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení, ako ceny dohodnuté.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno kontaktnej osoby
Uveďte, prosím, o akú akcie máte záujem (firemná akcie, kongresová akcia, rodinná oslava, svadba a pod.).
Prenájom miestnosti v interiéri zámku, treba vybrať (zakliknúť)
Prenájom väčších priestorov, exteriér zámku, treba vybrať (zakliknúť)
Ubytovanie
K sume za ubytovanie bude naúčtovaná suma 0,50€ osoba/noc ako daň za pobyt
Strava
V špeciálnych požiadavkách treba upresniť, čím budete začínať a čím končiť svoj pobyt (raňajkami, obedom, večerou)
Uveďte, či máte záujem o coffebreak, jedlo v neskorých hodinách a pod.
Ďalšie požiadavky
Za každú začatú hodinu obsluhy po 21:00 je účtovaných 30€/hod.
Celkovú cenovú ponuku Vám zašleme po dohodnutí všetkých podrobností akcie. Budeme Vás kontaktovať!