Skip to main content

Fakturačné údaje:

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

Organizačná zložka:
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice

IČO 00398144
DIČ 2020894843

Riaditeľka

Mgr. Ľubica Záborská, PhD.
lubica.zaborska@savba.sk
+421 (0) 33 5963 211

Sekretariát

Recepcia/ ubytovanie

Mgr. Agáta Vlachovičová, Ing. Timea Gočálová, Veronika Piškulová
recepcia-zamok@savba.sk
+421 (0) 33/ 5963 248

Prevádzkové oddelenie

Mária Vajsáblová, Darina Tkáčová, Katarína Hrdličková (sklad)
prevadzka.kc@savba.sk
+421 (0) 33/ 5963 224
+421 (0) 33/ 5963 226

Sales/event manažérka

Gabriela Szucsová (Sučová)
event.kongres@savba.sk
+421903578687

PR/ prehliadky zámku

Mgr. et Mgr. Martina Andrisová
manager-zamok@savba.sk

Ekonomický úsek

Údržba

Pavol Greguš 
+421 (0) 33/ 5963 247

Správca siete

Dušan Holkovič
+421 (0) 33/ 5963 232

Vrátnica (nonstop)

Bar – reštaurácia