Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied

Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied Smolenice prešlo od svojho vzniku v roku 1953 veľkými zmenami. 

Od vyslovene kongresových aktivít pre účely SAV sa postupne otvára verejnosti a chce ponúkať stále kvalitnejšie kongresové, cateringové, ubytovacie, rekreačné a turistické služby.

Celý personál KC SAV Smolenice sa preto teší na Vašu návštevu! 

Adresa

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice
Slovenská republika

IČO 00398144
DIČ 2020894843

© KC SAV Smolenice