Skip to main content

Knižná beseda: Pálffyovci v Smoleniciach

V rámci osláv marca – mesiaca knihy vás spoločne s Pamiatkovým úradom SR srdečne pozývame na Knižnú besedu na zámku, ktorá sa zameria na najnovší zborník vydaný Pamiatkovým úradom, Pálffyovci v Smoleniciach.

Tento vedecký zborník vám predstaví osudy a pôsobenie príslušníkov významného šľachtického rodu v nových súvislostiach. Ako nám v tom pomôže výskum matrík? Čo vieme o cestách mladého Jozefa Pálffyho do Afriky? Ako podporoval priemyselné podnikanie či modernizoval lesné hospodárenie? Aké výtvarné diela spojené s členmi rodu sa dnes nachádzajú v našich múzeách či galériách?
To všetko sa dozviete v novučičkom zborníku Pálffyovci v Smoleniciach, ktorý vám priamo na Smolenickom zámku odprezentuje Mgr. Martina Orosová, PhD. z Pamiatkového úradu SR a PhDr. Daniel Hupko, PhD. z Múzea mesta Bratislavy.

Po besede máte príležitosť zakúpiť si knihu priamo na mieste.

Tešíme sa na vás!

Dátum: 9.3. 2024
Čas: 13:30 hod
Miesto: kaviareň Galéria na zámku
Vstupné: zadarmo