Skip to main content

Slávnostný krst kaviarne – Galéria na zámku

V piatok 2. februára sme za prítomnosti členov Predsedníctva SAV, župana Trnavského kraja pána Viskupiča, vystavujúcich umelcov, pani riaditeľky Smolenického zámku ako aj pani generálnej riaditeľky CSČ SAV uviedli do života našu novú kaviareň – Galéria na zámku.

Zapriali sme jej dlhý a úspešný život a plno spokojných hostí.

Tešíme sa na všetkých, ktorí k nám zavítajú!