Skip to main content

Uhol pohľadu

Výstava prác žiakov llI. a IV. ročníka oddelenia Dizajnu a tvarovania dreva školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave na Smolenickom zámku.

Vystavené práce predstavujú dve zadania, ktoré vznikli na základe spolupráce so Smolenickým zámkom – Kongresovým centrom Slovenskej akadémie vied.

Modely exteriérových lavičiek a fotopointov sú realizované v mierkach a predstavujú jednu s mnohých tém vzdelávacieho programu oddelenia.